Mặt bằng Gem Riverside

Mặt bằng tầng hầm Gem Riverside

Tầng hầm của dự án GEM Riverside được thiết kế thông nhau với 12 block nhà. Trong tầng hầm được trang bị hệ thống camera, phòng cháy, chữa cháy tự động, hệ thống thẻ từ dành cho cư dân.
 
gem riverside
Gem Riverside sử dụng 1 hầm thông nhau

Mặt bằng tiện ích Gem Riverside

Thiết kế các căn hộ các block 1,2,3,8,9

 

Mặt bằng tầng block 4,5,6,7,10,11,12